Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Hlavní město Praha

Mgr. Helena Brýdlová
KK ZZS HMP
e-mail: helena.brydlova@zzshmp.cz, telefon: +420 720 977 869

Mgr. Marcela Braunová
OK ZZ Praha a SČK
e-mail: marcela.braunova@bulovka.cz, telefon: +420 777 863 241

Alice Řezničková
NK FN Motol
e-mail:alice.reznickova@fnmotol.cz, telefon: +420 702 024 192

Mgr. Tereza Fenclová
NK ÚHKT
e-mail: fenclovate@gmail.com, telefon: +420 722 262 151

Mgr. Ivana Trnková
NK FNKV
e-mail: ivanat.1968@seznam.cz, telefon: +420 777 648 241

Dana Bízková
NK VFN
e-mail: dana.bizkova@vfn.cz, telefon: +420 723 037 255

Mgr. Alice Menšiková, Dis.
ZZS SČK
e-mail: SPIS.koordinator.praha@gmail.com, telefon:

Seznam zkratek:

KK – krajský koordinátor

OK – oblastní koordinátor

NK- nemocniční koordinátor

ZZS- zdravotnická záchranná služba

ZZ – zdravotnické zařízení