Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC VE ZDRAVOTNICTVÍ – INTERVENČNÍ PÉČE POSKYTOVANÁ SEKUNDÁRNĚ ZASAŽENÝM

 

1. Termín 870-4/2022:

Modul 1: 15.01.2022 – 17.01.2022 Modul 2: 11.02.2022 – 13.02.2022 Modul 3: 25.02.2022 – 27.02.2022 Modul 4: 11.03.2022 Závěrečný den: 12.03.2022 Odkaz: https://www.nconzo.cz/cs/prvni-psychicka-pomoc-ve-zdravotnictvi-intervencni-pece-poskytovana-sekundarne-zasazenym-870-42022

 

2. Termín 870-5/2021:

Modul 1: 27.08.2022 – 29.08.2022 Modul 2: 10.09.2022 – 12.09.2022 Modul 3: 23.09.2022 – 25.09.2022 Modul 4: 09.10.2022 Závěrečný den: 10.10.2022 Odkaz: https://www.nconzo.cz/cs/prvni-psychicka-pomoc-ve-zdravotnictvi-intervencni-pece-poskytovana-sekundarne-zasazenym-870-52022

 

Cíl: Zkvalitnění zdravotnické péče v psychosociální rovině získáním vědomostí a dovedností v poskytování první psychické pomoci a intervence v situacích mimořádného a nadlimitně zátěžového charakteru, kdy zdravotníci musí komunikovat a poskytovat podporu nejen obětem, ale také pozůstalým, rodinným příslušníkům a další veřejnosti.

Náplň: Krize v životě člověka. Základní principy krizové pomoci, umírání a smrt, pomoc pozůstalým, suicidální problematika v první psychické pomoci. Osobnost zdravotníka a interventa. Intervent a péče o vlastní psychiku. Etika ve zdravotnictví.

PEER PROGRAM PÉČE A PODPORY ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM – STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKY NÁROČNÝCH PROFESNÍCH SITUACÍ

1. Termín 870-6/2022:

Modul 1: 13.05.2022 – 15.05.2022 Modul 2: 27.05.2022 – 29.05.2022 Modul 3: 11.06.2022 – 13.06.2022 Modul 4: 26.06.2022 Závěrečný den: 27.06.2022 Odkaz: https://www.nconzo.cz/cs/peer-program-pece-a-podpory-zdravotnickym-pracovnikum-strategie-zvladani-psychicky-narocnych-profesnich-situaci-870-62022

 

2. Termín 870-7/2022:

Modul 1: 22.10.2022 – 24.10.2022 Modul 2: 04.11.2022 – 06.11.2022 Modul 3: 25.11.2022 – 27.11.2022 Modul 4: 11.12.2022 Závěrečný den: 12.12.2022 Odkaz: https://www.nconzo.cz/cs/peer-program-pece-a-podpory-zdravotnickym-pracovnikum-strategie-zvladani-psychicky-narocnych-profesnich-situaci-870-72022

 

Cíl: Cílem kurzu je získat vědomosti a dovednosti, které jsou třeba k poskytování podpory zdravotnickým pracovníkům ve výrazně zátěžových oborech a nadlimitních zátěžových situacích.

Náplň: Zátěžové situace v životě jedince, komunikace a poruchy komunikace, psychohygiena a její místo v profesi pracovníka ve zdravotnictví, etické otázky náročných životních situací, vzájemná spolupráce rezortní a mezirezortní v oblasti péče o lidské zdroje, péče o sekundární oběti, organizace psychosociální pomoci ve zdravotnictví, krizové řízení a krizová připravenost ve zdravotnictví, nácvik technik na bázi řízeného rozhovoru, role peerů a odborníků na duševní zdraví, procvičování jednotlivých fází ovládacího procesu, zvládání mimořádných událostí, provázení a vedení, zásady práce se skupinou