Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Zveme Vás na sebezkušenostní seminář zaměřený na péči o vaše vlastní duševní zdraví vedený psychiatryní Mirou Babiakovou, která se věnuje komplexnímu přístupu a využití relačních technik v léčbě pacientů.

Program je šitý na míru zdravotníkům, jeho náplní je krátká teorie o vzniku napětí, edukace o důležitosti relaxační odezvy organismu a mapování varovných příznaků zátěže a zhoršeného psychického stavu.
Hlavním cílem je pak nácvik jednoduchých, praxí prověřených cvičení a postupů (relaxačních technik) ke zvládání stresu a jeho negativních důsledků, které mohou v zátěžových situacích sloužit jako „první pomoc“ při zmírnění svalového napětí, úzkostí, nespavosti a dalších symptomů.

 

Online program bude probíhat na platformě Webex. Přihlášení účastníci dostanou pozvánku s přístupem na e-mail.

 

Lektoři: MUDr. Mira Babiaková, zástupce Projektu Destigmatizace

Kontaktní osoba: Marcela Macháčková, marcela.machackova@nudz.cz , 777 301 505

Pokud by Vám takové sdílení dávalo smysl, v současné době nabízíme dva termíny:

5.3. 14.00-17:00 odkaz na web<https://narovinu.net/akce/jak-lepe-zvladat-zatez-a-stres-2/?wcs_timestamp=1614952800>, přihlašovací formulář<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSQ8QzJxhtu2PTUMAry-mf-d1LBbAg4ZbpW-g8Cu0MXM2-OA/viewform>

 

15.3. 15:00-18:00 odkaz na web<https://narovinu.net/akce/jak-lepe-zvladat-zatez-a-stres-15-3/?wcs_timestamp=1615820400> , přihlašovací formulář<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexG55TYesgBcla57JyOTdvEDgP5GG6Ro99u1FovLdfSR2hDQ/viewform>