Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Program je šitý na míru zdravotníkům, jeho náplní je krátká teorie o vzniku napětí, edukace o důležitosti relaxační odezvy organismu a mapování varovných příznaků zátěže a zhoršeného psychického stavu. Hlavním cílem programu je posílení kompetencí účastníků v péči o vlastní duševní zdraví. A to zejména díky nácviku jednoduchých, praxí prověřených cvičení a postupů (relaxačních technik) ke zvládání stresu a jeho negativních důsledků, které mohou v zátěžových situacích sloužit jako „první pomoc“ při zmírnění svalového napětí, úzkostí, nespavosti a dalších symptomů. Online program probíhá na platformě Webex. Přihlášení účastníci dostanou pozvánku s přístupem na e-mail.

Program je určen somatickým lékařům a sestrám, konkrétně sem spadají:

– praktičtí lékaři a sestry z ordinací praktických lékařů

– zdravotnická záchranná služba

– lékaři a zdravotní sestry z Všeobecných nemocnic (primárně Interna a Urgentní příjem)

 

TERMÍNY A PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE:

29.3. 14:00-17:00 https://1url.cz/vz7WW

7.4.   17:00-20:00 https://1url.cz/SzmPC

22.4. 15:00-18:00 https://1url.cz/Kz7We

30.4. 14:00-17:00 https://1url.cz/tz7W1

10.5. 17:00-20:00 https://1url.cz/Rz7Wu

28.5. 16:00-19:00 https://1url.cz/sz7Wz

8.6. 15:00 – 18.00 https://1url.cz/KKJIW – lektor je psychiatr Michal Raszka

MEDAILONKY LEKTORŮ:

MUDr. Mira Babiaková

Narozena v 1970, absolventka LF UK Bratislava. V letech 1995 až 2001 pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice, z toho od 1999 na Centru Krizové Intervence. V letech 2001 až 2003 vedla lůžkové oddělení v Krizovém centru RIAPS. Od 2008 vede soukromou psychiatrickou ambulanci. Od 2015 pracuje také jako konziliární psychiatr v DPS Hagibor a od 2018 v DOZP Sulická. Spolu s Dagmar Jančovou se věnuje také lektorské činnosti – výuce relaxačních technik v rámci Výcviku v relaxačních technikách pro profesionály. Pracovaly s teamem DPS Hagibor (půlroční program ke zvládání stresových situací). V Héliu vede seminář nácviku Autogenního tréninku a ko-lektoruje seminář Uvolňovacích cviků dle W.Reicha. Více: https://heliocentrum.cz/psychiatricka-ambulance/team/babiakova

 

MUDr. Michal Raszka

Absolvent všeobecného lékařství na 1.LF UK. V letech 2006 až 2013 působil jako lékař v oboru psychiatrie, psychoterapeut a vědecký pracovník v oblasti neurověd v Psychiatrickém centru Praha (nyní Národní ústav duševního zdraví). Od roku 2014 také pracoval jako psychiatr a psychoterapeut v soukromé ambulanci u MUDr. Jana Čermáka a MUDr. Ing. Aleše Urbana, PhD, dále vedl akutní psychiatrické oddělení CNS CENTRA Třinec, které se věnuje také psychosomatice. Zde působí dodnes jako psychoterapeut. V lektorské činnosti se věnuje zejména tématu komunikace a syndromu vyhoření. Více: https://www.michalraszka.cz/o-mne/