Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Hlavní město Praha (peeři)

Mgr. Alice Menšíková, Dis.
KK HMP, OK ZZ HMP a SČK
e-mail: SPIS.koordinator.praha@gmail.com, telefon: 

Bízková Dana; nemocnice – Všeobecná fakultní nemocnice
pracovní zařazení: staniční sestra, psychiatrická klinika
e-mail: dana.bizkova@vfn.cz; telefon: 723 037 255

Braun Richard, PhDr., Ph.D.; nemocnice – Nemocnice Na Bulovce
pracovní zařazení: klinický psycholog
e-mail: richard.braun@bulovka.cz; telefon: 266 082 347

Krejčí Marcela, Mgr.; nemocnice – Nemocnice Na Bulovce
pracovní zařazení: psycholog ve zdravotnictví
e-mail: marcela.braunova@bulovka.cz; telefon: 777 863 241

Dostálová Veronika, Mgr., Ph.D.; nemocnice – ÚHKT
pracovní zařazení: psycholog – klinika dětského a dorostového lékařst
e-mail: dostal.veronika@gmail.com;

Fenclová Tereza, Mgr.; nemocnice – ÚHKT
pracovní zařazení: psycholog ÚHKT, paliativní tým hematoonkologie
e-mail: fenclovate@gmail.com;

Klimešová Ludmila, Mgr.; nemocnice – FN KV
pracovní zařazení: Vedoucí směny sester KAR – urgence
e-mail: liduska.kl@gmail.com; telefon: 605 766 757

Kohutová Ivana, Mgr.; nemocnice – FN KV
pracovní zařazení: Klinika plastické chirurgie
e-mail: ivana.kohutova@fnkv.cz; telefon: 737 327 160

Kolář Bořek, Mgr., DiS.; ZZS – VZ Ruzyně
pracovní zařazení: zdravotnický záchranář
e-mail: borekkolar@seznam.cz; telefon: 603 918 739

Kolouch Jan, Mgr.; nemocnice – Nemocnice Na Bulovce
pracovní zařazení: pracovník duchovní péče – koordinátor nem. kaplanů
e-mail: jan.kolouch@bulovka.cz; telefon: 720 075 240

Lošáková Ľubica, Mgr.; nemocnice – FN KV
pracovní zařazení: Kardiochirurgická klinika
e-mail: lubica.losakova@fnkv.cz; telefon: 608 473 853

Pekara Jaroslav, Mgr., Ph.D.; ZZS – VZ Prosek
pracovní zařazení: zdravotnický záchranář
e-mail: pekarjar@gmail.com; telefon: 737 933 944

Svobodová Lucie, Bc.; nemocnice – FN KV
pracovní zařazení: Klinika popáleninové medicíny
e-mail: lucie.svobodova@fnkv.cz; telefon: 731 467 056

Šimáček Petr, Bc., DiS.; ZZS HMP – VZ Pod Petřínem
pracovní zařazení: zdravotnický záchranář
e-mail: simacek.petr@vzs.cz; telefon: 728 702 667

Trnková Ivana, Mgr.; nemocnice – FN KV
pracovní zařazení: Koordinátor intervenčního týmu FNKV
e-mail: ivanat.1968@seznam.cz; telefon: 777 648 241

Vlčková Lucie, Bc.; nemocnice – Nemocnice Na Bulovce
pracovní zařazení: staniční sestra – chirurgická JIP
e-mail: lucie.vlckova@bulovka.cz; telefon: 775 260 368

Woleská Jana, PhDr., Ph.D.; nemocnice – FN Motol
pracovní zařazení: Oddělení klinické psychologie
e-mail: jana.woleska@fnmotol.cz; telefon: 602 128 693

David Vávra ; ZZS HMP – VZ Ruzyně
pracovní zařazení: zdravotnický záchranář
e-mail: peer.vavra@seznam.cz; telefon: 727 834 022