Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) ve zdravotnictví poskytuje prostřednictvím vyškolených zdravotníků podporu nejen svým kolegům záchranářům, lékařům, zdravotním sestrám, ale i příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událostí, při kterých dochází k náhlému poškození zdraví v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí.

Zdravotnictví je velmi specifický obor lidské činnosti, v němž se setkávají pacienti se svými pomáhajícími, tedy se zdravotníky. Třetí stranou pomyslného trojúhelníku jsou blízcí, příbuzní pacientů. I oni často vstupují do prostoru zdravotnického prostředí. Tato vzájemná setkání, zejména při náhlých a těžkých onemocněních, úrazech, nebo dokonce úmrtích, nebývají radostná, chtěná, ani plánovaná.  Naopak, někdy k nim dochází za lidsky velmi obtížných, či tragických okolnosti.

Zatímco péče o samotné pacienty je jasně daná a automaticky poskytovaná, u dalších dvou stran, tedy u jejich blízkých, potažmo u samotných zdravotníků, bývá často opomíjena. Mezi obvyklé argumenty patří, že příbuzný není pacient, proto nemusíme brát na zřetel jeho potřeby. A zdravotník? Ten přece sám nejlépe ví, jak o sebe pečovat. Ale v obou případech si tito lidé podporu zaslouží, a mnohdy ji velmi potřebují.

SPIS je zde proto, aby nabízel a poskytoval podporu v rovině první psychické pomoci. Umožňuje využití kolegiální (tzv. peer) péče všem zdravotníkům, které zasáhla těžká, především profesní, zkušenost. Druhou částí systému tvoří zdravotničtí interventi, jež naopak poskytují podporu akutně psychicky zasaženým blízkým pacientů, či zemřelých.

                                                                                                                                                                                                           Jsme tady pro Vás.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PhDr. Lukáš Humpl

                                                                                                                                                                                                                                                   Garant SPIS ČR