Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

METODICKÉ DOPORUČENÍ pro poskytování psychosociální podpory ve zdravotnictví

Toto metodické doporučení vydává Ministerstvo zdravotnictví za podpory Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s., Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, Asociace klinických psychologů ČR a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů za účelem podpory a posílení personální stabilizace v resortu zdravotnictví, zejména u poskytovatelů lůžkové, ambulantní a u poskytovatelů zdravotnické záchranné služby.

DOPORUČENÍ ODBORNÝCH GARANTŮ SPIS

Pro usnadnění zavádění psychosociální podpory a realizaci Metodického doporučení MZ ČR, nabízí odborní garanti SPIS poskytovatelům zdravotních služeb praktický návod základního postupu a konkrétních kroků v bodech.

VZOROVÁ SMĚRNICE SPIS

Tento dokument definuje postup poskytování psychosociální intervenční služby.
Popisuje systém peer a intervenční podpory. Materiál vychází z aktuálních doporučení MZ ČR.

Etický kodex

Etický kodex poskytovatele Systému psychosociální intervenční služby v resortu zdravotnictví (SPIS) slouží k ochraně poskytovatele služeb, při vymezení hranic jeho péče i k ochraně klienta (uživatele) před poškozením způsobeným nevhodně použitými postupy intervence.