Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Královehradecký kraj

Nováková Knížková Iveta, Mgr. Bc., DiS.; krajský koordinátor (ZZS – Hradec Králové)
pracovní zařazení: zdravotnický záchranář
e-mail: knizkovaiva@seznam.cz; telefon: 724 181 088

Vraná Veronika, ZZS KHK
pracovní zařazení: Koordinátor interventů SPIS FN HK
e-mail: vrana.veru@gmail.com; telefon: 604 894 863

Kristýna Nováková, DiS, FN HK, ZZS KHK

pracovní zařazení:  OK Královéhradecký a Pardubický Kraj

 e-mail:novakova.tyna@outlook.cz, telefon: 605 174 526