Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví je v provozu od 30. března a na jejím vzniku i provozu se významně podílí Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje. Ke zprovoznění linky poskytla technickou podporu, její rychlý vznik pak umožnili IT pracovníci organizace. Doslova přes víkend a s velkou ochotou pomoci totiž dokázali připravit podmínky a zprovoznit veškeré technické zařízení, nutné pro chod linky.

Samotnou obsluhu zajišťují členové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), jenž sdružuje speciálně vyškolené zdravotníky. Linka je k dispozici na číslech

530 331 122 a 530 331 131

Po aktivaci čísla je volající zdravotník spojen s pracovníkem linky, nabízející v non-stop režimu první psychickou podporu. Linku kolegiální podpory mohou kontaktovat pracovníci ve zdravotnictví, na něž doléhá aktuální krizová situace. Jde přitom nejen o ty, kteří jsou zapojeni do přímé péče o pacienty, ale také o vedoucí pracovníky, operátorky tísňových linek, či farmaceuty. Na ty všechna doléhá v těchto dnech vysoká profesní zátěž.

Účelem linky kolegiální podpory je poskytnout pracovníkům ve zdravotnictví bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor, základní doporučení pokud jde o zvládnutí jejich stresového zatížení, obav, frustrace, emocí, naplnění základních potřeb. Velkou výhodou telefonické formy poskytované služby je její okamžitá dostupnost, a to i v době, kdy je pracovník právě na svém pracovišti, a má jen krátký časový prostor s někým v klidu hovořit. Rovněž v době přísné karantény je telefonní podpora možná bez omezení a rizika přenosu infekce. Linka je zcela anonymní a hovory samozřejmě nejsou monitorovány