Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Moravskoslezský kraj

Gaj Petr, Ing, MBA
pracovní zařazení: krajský koordinátor, záchranář ZZS MSK
e-mail: petr.gaj@zzsmsk.cz; telefon: 604 716 081

Adamovská Zuzana; krajský koordinátor (nemocnice – FN Ostrava)
pracovní zařazení: klinika dětského lékařství
e-mail: zuznes@seznam.cz; telefon: 731 579 831

Holek Radim, Mgr; ZZS MSK
pracovní zařazení: zastupující krajský koordinátor
e-mail: radim.holek@zzsmsk.cz; telefon: 737 327 872

Hurinová Jana; nemocnice – MN Ostrava
pracovní zařazení: Koordinátor SPIS MN Ostrava
e-mail: jana.hurinova@seznam.cz

Nevřelová Petra, Mgr., DiS.; nemocnice – SN Opava
pracovní zařazení: Koordinátor SPIS SN Opava
e-mail: petranev@centrum.cz; telefon: 737 667 964

Sikorová Lucie, Doc. PhDr., Ph.D.; ostatní – Hospic Ondrášek
pracovní zařazení: Koordinátor SPIS Hospic Ondrášek
e-mail: lucka.siko@seznam.cz; telefon: 737 584 564