Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Moravskoslezský kraj (peeři)

Gaj Petr, Ing, MBA
pracovní zařazení: krajský koordinátor, záchranář ZZS MSK
e-mail: petr.gaj@zzsmsk.cz; telefon: 604 716 081

Adamovská Zuzana; krajský koordinátor (nemocnice – FN Ostrava)
pracovní zařazení: klinika dětského lékařství
e-mail: zuznes@seznam.cz; telefon: 731 579 831

Silvie Bašistová; ZZS – KZOS
pracovní zařazení: dispečer ZZS
e-mail:silvie.basistova@zzsmsk.cz; telefon: 739 033 825

Gabzdylová Marcela, Mgr.; nemocnice – MN Ostrava
pracovní zařazení: vrchní sestra LDN
e-mail: marcela.gabzdylova@mnof.cz; telefon: 603 329 761

Hruboňová Miroslava, Mgr.; ZZS – ÚO Opava
pracovní zařazení: záchranářka ZZS MSK, psycholog
e-mail: hrubonovam@seznam.cz;

Huspeková Jana; nemocnice – NsP Karviná Ráj
pracovní zařazení: NsP Karviná Ráj
e-mail: janahuspecka@seznam.cz; telefon: 739 093 511

Kurek Michal, Bc., DiS; ZZS – ÚO Karviná
pracovní zařazení: záchranář ZZS MSK
e-mail: m.kurek@seznam.cz;

Mikolášová Pavla, Mgr.; ZZS – ÚO Karviná
pracovní zařazení: záchranářka ZZS MSK
e-mail: pavla.mikolasova@gmail.com; telefon: 603 745 262

Mynářová Barbara, Bc.; ZZS – ÚO Karviná
pracovní zařazení: záchranářka ZZS MSK
e-mail: barbara.mynarova@seznam.cz; telefon: 732 972 323

Němec Radim, Mgr.; nemocnice – FN Ostrava
pracovní zařazení: vrchní sestra psychiatrického odd.FNO
e-mail: radim.nemec@fno.cz;

Nevřelová Petra, Mgr., DiS.; nemocnice – SN Opava
pracovní zařazení: Koordinátor SPIS SN Opava
e-mail: petranev@centrum.cz; telefon: 737 667 964

Obdržálková Martina; nemocnice – FN Ostrava
pracovní zařazení: zdravotní sestra psychiatrie
e-mail: martinazeissova@seznam.cz;

Petřeková Lenka, Bc.; nemocnice – SZZ Krnov
pracovní zařazení: Koordinátor SPIS SZZ Krnov
e-mail: petrekova.lenka@szzkrnov.cz; telefon: 606 630 128

Procházková Petra, Mgr., MBAce; nemocnice – FN Ostrava
pracovní zařazení: Klinika ORLCHHK
e-mail: petra.prochazkova@fno.cz;

Richtarová Jana, Mgr.; nemocnice – NsP Havířov
pracovní zařazení: všeobecná sestra,MOJIP nem. Havířov
e-mail: jana.richtarova@seznam.cz; telefon: 725 705 701

Růžičková Jana, Bc.; nemocnice – FN Ostrava
pracovní zařazení: všeobecná sestra, kl. dětského lékařství, FNO
e-mail: jana.ruza@seznam.cz;

PhDr. Andrea Polanská MBA, ; nemocnice – FN Ostrava, NOP
 e-mail: andrea.polanska@fno.cz , telefon: 735 704 820

Sikorová Lucie, Doc. PhDr., Ph.D.; ostatní – Hospic Ondrášek
pracovní zařazení: Koordinátor SPIS Hospic Ondrášek
e-mail: lucka.siko@seznam.cz; telefon: 737 584 564

Tomanová Iva; ZZS – ÚO Nový Jičín
pracovní zařazení: záchranářka ZZS MSK
e-mail: iva.timi@seznam.cz; telefon: 732 369 645

Tydláčková Renata, Mgr.; nemocnice – NsP Havířov
pracovní zařazení: Koordinátor SPIS NsP Havířov
e-mail: renata.tydlackova@nsphav.cz; telefon: 725 730 836

Valušková Hana; nemocnice – FN Ostrava
pracovní zařazení: všeobecná sestra, Neurologická klinika JIP
e-mail: hana.valuskova@fno.cz; telefon: 608 582 223

Valušová Dana, PhDr.; ZZS – ÚO Ostrava
pracovní zařazení: záchranářka ZZS MSK
e-mail: valusova@seznam.cz; 

Koňařová Šárka; nemocnice – FN Ostrava
pracovní zařazení: zdravotní sestra, dětská neurologie
e-mail: sarka.konarova@centrum.cz; telefon: 720 685 611

Weisová Jiřina, Mgr. et Bc.; nemocnice – SN Opava
pracovní zařazení: porodní asistentka
e-mail: jirina.weisova@atlas.cz; telefon: 720 131 269

Zlá Šárka, Mgr.; ZZS – ÚO Ostrava
pracovní zařazení: záchranářka ZZS MSK
e-mail: sarka.zla@zzsmsk.cz; telefon: 721 060 327