Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

19.-21.9.2021 proběhl již 16.ročník Peer SPIS konference v hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou. Konference se zúčastnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitel Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Jan Šaloun, náměstek hejtmana Libereckého kraje Dan Ramzer, ředitel ZZS LK Luděk Kramář a řada dalších významných hostí.

Konference se především soustředila na předávání zkušeností a tréning postupů při mimořádných událostech, kterých v poslední době v naší zemi přibývá. Ať již to byla střelba ve zdravotnických zařízeních ( Praha, Ostrava) , tornádo na Jižní Moravě, nebo pandemie Covid 19. Tyto a další události kladou na pracovníky ve  zdravotnictví extrémní zátěž a to nejen fyzickou, ale především psychickou. Z tohoto důvodu jsou zdravotníkům nablízku peeři, a to nejen při osobním kontaktu, ale i nepřetržitě na lince telefonické kolegiální podpory.

Nedílnou součástí dvoudenní peer konference byla řada workshopů, které učí peery pečovat sami o sebe, hledat zdroje zvládání a účinně bojovat se stresem.