Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Ve dnech 10.- 12.12.2021 proběhla pracovní konference SPIS, která se uskutečnila poprvé v budově Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. To současně tvoří zázemí a zajišťuje vzdělávání rezortního systému intervenční podpory. Setkání se zúčastnilo šest desítek členů SPIS a mnoho dalších účastníků se na setkání připojilo online. 

Program konference byl vskutku nabitý. Velká část byla věnována předávání zkušeností s intervenční podporou po mimořádné události s hromadným postižením zdraví. Ty, bohužel v poslední době v naší zemi přibývají a koordinátoři spolu s jednotlivými interventy, kteří v těchto situacích zasahují, se na ně chtějí zodpovědně připravit. V minulých měsících členové týmů SPIS takto již zasahovali a podpořili několik stovek zasažených zejména při pandemii Covid 19, po tornádu na Jižní Moravě, při střetu vlaků v Západních Čechách nebo střelbě v Ostravě.

Další workshopy byly zaměřeny na problematiku dětí jako pozůstalých, kde interventi sdíleli své zkušenosti. Také měli možnost shlédnout praktickou ukázku práce s děti a rodiči v situaci úmrtí sourozence. I přes takto těžké téma byl workshop plně obsazen. 

Interventi měli, jako každý rok, v průběhu konference také možnost pečovat sami o sebe. Většina si šla odpočinout na praktický workshop relaxačních technik a další absolvovali sebeošetření  metodou skupinové či individuální intervize.

Další ročník konference SPIS je naplánován na 5.-7.6.2022 ve Zlínském kraji a přinese opět řadu velmi zajímavých témat.