Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Pracovní setkání týmu SPIS Libereckého kraje

Na odklady našich setkání jsme si již téměř zvykli. Přesto doufáme, že původně na prosinec loňského roku plánované setkání SPIS Libereckého kraje, které se uskutečnilo až v březnu letošního roku, patřilo mezi odklady poslední. Témat, která jsme měli k probírání, bylo hodně a vyhrazených šest hodin nám téměř nestačilo.

Čemu jsme se věnovali? Samozřejmě statistiky za uplynulý rok a plány na ten letošní. Ústředním tématem se stala aktuální situace spojená s válečným konfliktem na Ukrajině a přijímáním uprchlíků v České republice. Interventi našeho kraje nepůsobí při KACPU, ale jsme v kontaktu s koordinátorem PIS. Rádi bychom podpořili ukrajinské zdravotníky, a proto jsme mapovali situaci v našem kraji.

Řešili jsme také hromadné postižení zdraví na území Libereckého kraje, zaměřili jsme se na aktivaci SPIS a koordinaci zdravotnických interventů a peerů z Libereckého kraje. Za stěžejní v této souvislosti považujeme koordinaci PIS týmů všech složek IZS a spolupráci mezi ZZS a nemocnicemi. Koordinátorka týmu ZZS LK kolegy informovala o nákupu nového materiálu, zejména doplnění intervenčních batohů. Připomněla nutnost zajištění bezpečnosti interventů v terénu a v této souvislosti nákup tísňových komunikátorů. Před závěrečnou skupinovou supervizí členové týmu probrali i některé kazuistiky.

Setkání se zúčastnilo 19 členů, tři byli připojeni online a čtyři se bohužel museli omluvit. Setkání se konalo ve velmi milé, i když opravdu pracovní, atmosféře.