Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Pracovní setkání týmů SPIS Moravskoslezského a Zlínského kraje

 

Šest desítek pracovníků Systému psychosociální intervenční služby (SPIS) se sešlo ve dnech 30 a 31. března 2022 na pracovním setkání v hotelu Sepetná v malebné obci Ostravice. V rámci programu, určeného pro zdravotnické interventy a peery, se diskutovala řada témat:

Provázání interventů záchranné služby a interventů nemocnic, příprava a koordinace psychosociální pomoci v případě mimořádné události nebo hromadného postižení osob. Během dvou dní také velmi často rezonovalo téma peer podpory zdravotnických pracovníků po mnoha měsících vyčerpávající práce v souvislosti s pandemií, či měnící se faktory psychické zátěže v resortu.  Rovněž se prezentovaly velmi zajímavé kazuistiky poskytování psychické podpory v souvislosti s úmrtími dětských pacientů, stejně jako intervence u dětí, jež se ocitly v roli pozůstalých.

Bonusem také bylo, že pracovníci SPIS mohli své poznatky a zkušenosti sdílet s kolegy ze Zlínského kraje, kteří se tohoto odborného zaměstnání rovněž zúčastnili. O významu služeb peerů a interventů v resortu zdravotnictví vypovídá také fakt, že se jednání účastnilo několik zástupců managementů krajských nemocnic. 

 

Ing. Petr Gaj, krajský koordinátor SPIS