Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Hlavní město Praha

Mgr. Alice Menšíková, Dis.
KK HMP, OK ZZ HMP a SČK
e-mail: SPIS.koordinator.praha@gmail.com, telefon: 

Mgr. Marcela Krejčí
KN FN Bulovka
e-mail: marcela.braunova@bulovka.cz, telefon: +420 777 863 241

Mgr. Alice Řezničková
NK FN Motol
e-mail:alice.reznickova@fnmotol.cz, telefon: +420 702 024 192

Mgr. Tereza Fenclová
NK ÚHKT
e-mail: fenclovate@gmail.com, telefon: +420 722 262 151

Mgr. Ivana Trnková
NK FNKV
e-mail: ivanat.1968@seznam.cz, telefon: +420 777 648 241

Dana Bízková
NK VFN
e-mail: dana.bizkova@vfn.cz, telefon: +420 723 037 255

Mgr. Bořek Kolář, Dis.
Koordinátor interventů ZZS HMP
e-mail: borekkolar@seznam.cz, telefon: +420 603 918 739

David Vávra
Koordinátor peerů ZZS HMP
e-mail: peer.vavra@seznam.cz, telefon: +420 727 834 022

Seznam zkratek:

KK – krajský koordinátor

OK – oblastní koordinátor

NK- nemocniční koordinátor

ZZS- zdravotnická záchranná služba

ZZ – zdravotnické zařízení