Linka kolegiální podpory 530 331 122, 530 331 131

Ústecký kraj

Fleischmann Otakar, PhDr. Mgr., Ph.D.; krajský koordinátor (ZZS – ZZS ÚK)
pracovní zařazení: psycholog
e-mail: fleischmann.otakar@zzsuk.cz; telefon: 725 201 199

Matušíková Markéta; krajský koordinátor (nemocnice – intervent)
pracovní zařazení: zdravotník
e-mail: marketa.matusikova@kzcr.eu; telefon: 776 313 192

Palková Andrea, Bc.; ZZS – ZZS ÚK
pracovní zařazení: záchranář
e-mail: palkova.andrea@zzsuk.cz; telefon: 725 201 645

Skoková Jaroslava, Bc., DiS.; ZZS – ZZS ÚK
pracovní zařazení: záchranář
e-mail: skokova.jaroslava@zzsuk.cz; telefon: 725 201 561

Slavíková Lenka, Bc.; ZZS – ZZS ÚK
pracovní zařazení: záchranář
e-mail: slavikova.lenka@zzsuk.cz; telefon: 725 201 170

Štefková Jana, Mgr., DiS.; ZZS – ZZS ÚK
pracovní zařazení: záchranář
e-mail: stefkova.jana@zzsuk.cz; telefon: 725 201 481