Garant systému

  PhDr. Lukáš Humpl, garant systému a odborný      garant SPIS

  E-mail: lukas.humpl@zzsmsk.cz

  Tel.: +420 720 513 162 

Odborný garant

  Mgr. Vendula Kolářová, odborný garant SPIS

  E-mail: venkolarova@seznam.cz

  Tel.: +420 606 278 103

Koordinátor SPIS ČR

  Mgr. Bc. Iveta Nováková Knížová, koodinátorka        SPIS ČR

  E-mail: koordinator@zzskhk.cz

  Tel: +420724 181 088